Twoje dane osobowe są u nas bezpieczne

Szanując prawo do prywatności osób, które powierzyły nam swoje dane osobowe, i mając na względzie szczególną troskę o bezpieczeństwo danych osobowych powierzanych nam w procesach rekrutacyjnych, pragniemy zadeklarować, iż pozyskane dane przetwarzamy zgodnie z krajowymi i europejskimi przepisami prawa oraz w warunkach zapewaniających ich bezpieczeństwo.


Drodzy kandydaci. Chcąc zapewnić transparentność realizowanych przez nas procesów przetwarzania informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma Hire Partner Paulina Bryl (zwana dalej jako „Hire Partner”) z siedzibą w Warszawie przy ul. Ceramicznej 37B lok. 21.

  2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się z nami pod adresem e-mail: office@hirepartner.pl.

  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przedstawienia Pani/Panu telefonicznie bądź e-mailowo oferty pracy lub możliwości zmian zawodowych oraz prowadzenia ewentualnego procesu rekrutacyjnego, na podstawie art. 6 ust 1 lit a. (dobrowolna zgoda).

  4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacyjnego bądź Pani/Pana decyzji o rezygnacji z uczestnictwa w przedstawionym przez Hire Partner procesie rekrutacyjnym.

  5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, przy czym nie będzie miało to wpływu na zgodność przetwarzania z prawem odnośnie czynności dokonanych przed cofnięciem zgody, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych z przyczyn związanych z szczególną Państwa sytuacją zgodnie z art. 21 RODO.

  6. Niezależnie od powyższego, przysługuje Pani/Panu uprawnienie do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.

  7. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne. W przypadku niepodania przez Panią/Pana danych osobowych nie będzie możliwe przedstawienie oferty pracy oraz możliwości zmian zawodowych poprzez rozmowę telefoniczną lub pocztę e-mail oraz przeprowadzenie procesu rekrutacyjnego.

  8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania) w ten sposób, że w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby zapadać jakiekolwiek decyzje, miałyby być powodowane inne skutki prawne lub w inny sposób miałoby to istotnie wpływać na Pani/Pana uprawnienia.